Orang kafir dan syaitan.

Orang kafir tidak akan senang selagi orang Islam tidak mengikut cara hidup mereka didunia ini. Dan syaitan akan mengajak ramai manusia mengikut mereka masok kedalam neraka diakhirat nanti. Wallahu a'alam.

Wednesday, 11 September 2013

I lost my voice

I lost my voice

No comments:

Post a Comment